sandra

cArtography

Sandra Denningmann

Schilderijen in musea praten niet. Je ziet scenes die ‘bevroren’ zijn in het moment, en jij staat erbuiten. Hoe zou het zijn als je het verhaal achter een schilderij in het hier en nu zou kunnen ontdekken? Niet door ernaar te kijken, maar door erin te stappen, en zoals een ware ontdekker de beeldruimte in kaart te brengen.

Paintings in the museum don’t talk. The scenes they show you are frozen in time, and you are not a part of that moment. How would it feel though to experience the story behind a painting in real time? Not by looking at it from the outside, but by stepping inside, like an explorer who is mapping the painted space.

“Vermeer’s melkmeisje” is een tekstavontuur van cArtography.

In dit interactieve verhaal maak je een reis door een schilderij. In interactie met de tekst spoor je steeds meer informatie op, en ontstaat er een beeldwereld in je hoofd.

De wereld die je ontdekt staat op zijn kop: normaal sta je voor een schilderij en praat je erover wat je ziet. Nu praat het schilderij met jou, en roept beelden in je op die alleen jij kunt zien.

Vermeer’s Milkmaid” is an interactive fiction by cArtography.

This textadventure will take you on a journey through a painting. As you interact with the text, you will uncover information bit by bit, building your own imagery around it.

You will discover a world turned upside down: Normally you would stand in front of a painting in the museum, talking about the things you see. Now the painting is talking to you, and your mind fills in the pictures.

detail of "De soldaat en het lachende meisje" by Johannes Vermeer

Wandel rond in het schilderij en ontdek een wereld van verwijzingen. Praat tegen personages. Onderzoek voorwerpen. Gebruik alle zintuigen – maar vergeet niet de terugweg te vinden!

  • Klik op Vermeer’s Milkmaid om het het tekstavontuur te starten.

  • Gebruikt de standaard commando’s om steeds meer stukken van het interactieve verhaal te ontdekken. Heb je geen ervaring met interactive fiction? Dit instructieve voorbeeld verhaal van Cooper McHatton (in het Engels) leert je alle basis commando’s.

  • Maak aantekeningen, teken plattegronden of maak een maquette gedurende het verhaal! Jij bepaalt hoe dingen eruit moeten zien.

  • Deel aan het einde je artisieke uitingen op Twitter of Instagram. Gebruik daarvoor #qartographer als label.

  • Kijk ernaar wat anderen tot nu toe gedeeld hebben op Twitter en Instagram.

Take a stroll through the dense world of clues that paintings have to offer. Talk to the characters. Examine the objects. Look even closer, use all senses – and find your way back out again.

  • Go to Vermeer’s Milkmaid to start your journey.

  • Use the standard commands to uncover the pieces of the textadventure. You have never played Interactive Fiction before? Here is a short follow along guide by Cooper McHatton that will show you how it works!

  • Take notes, draw blueprints, or set up a model of the world as you dive deeper.

  • Share the documentation of your journey on your Twitter or Instagram account. Don’t forget to use #qartographer in your post!

  • Look at other content with #qartographer on Twitter or Instagram to see what others have shared.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *